< GORZKIE ŻALE >
CZĘŚĆ PIERWSZA

Pobudka do rozmyślania Męki Pańskiej

 1. Gorzkie żale, przybywajcie,
  serca nasze przenikajcie.
 2. Rozpłyńcie się, me źrenice,
  toczcie smutnych łez krynice.
 3. Słońce, gwiazdy omdlewają,
  żałobą się pokrywają.
 4. Płaczcie rzewnie Aniołowie.
  A któż żałość ich wypowie?
 5. Opoki się twarde krają,
  z grobów umarli powstają.
 6. Cóż jest, pytam, co się dzieje?
  Wszystko stworzenie truchleje!
 7. Na ból męki Chrystusowej
  żal przejmuje bez wymowy.
 8. Uderz, Jezu, bez odwłoki
  w twarde serc naszych opoki!
 9. Jezu mój, we krwi ran swoich
  obmyj duszę z grzechów moich!
 10. Upał serca swego chłodzę,
  gdy w przepaść męki Twej wchodzę.

Następna >